Algemeen

Udea zet – met Carbon Farming en Carbon Footprint – cruciale stappen richting 100% klimaatneutrale groothandel

[ad_1]

Vanuit de ambitie om – op de kortst mogelijke termijn – 100% klimaatneutraal te opereren, ondertekende Udea op donderdag 28 oktober 2021 een langdurige overeenkomst met 6 boeren om haar CO2-uitstoot te compenseren via Carbon Farming. Het is een eerste project, waarbij naast impact ook wordt gekeken naar schaalbaarheid zodat er in de komende jaren meer bioboeren kunnen aanhaken. CEO Erik Does: “We doen er al decennia alles aan om de footprint c.q. klimaatimpact van al onze activiteiten, van bodem tot bord, zo laag mogelijk te houden. Toch ontkomen ook wij niet aan een Carbon Footprint, wat op dit moment nog voornamelijk veroorzaakt wordt door onze vrachtwagenpark. Om deze footprint gedetailleerd in kaart te brengen, voert de Topsector Logistiek deze week een nulmeting uit, waarna we hand in hand met onze biologische boeren en klanten gericht aan de slag kunnen met reduceren, compenseren en alle andere maatregelen die nodig zijn om volledig klimaatneutraal te kunnen werken.”

Kartrekkers van deze operatie ‘Udea Klimaatneutraal’ zijn kwaliteitsmanager Steven IJzerman en agro-specialist Rene Oosting. Begin van dit jaar stapten zij in het project wat ondersteund is door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord – Brabant, waarin zij samen met onder meer klimaatmakelaar Nieuw Groen en ZLTO werken aan het stimuleren van goed bodembeheer door agrarische ondernemers en de ontwikkeling van bijbehorende verdienmodellen.

Holistisch en duurzaam

Rene Oosting: “Samen met onze boeren en de werkgroep hebben we een concrete en holistische aanpak uitgewerkt voor het compenseren van onze CO2-uitstoot. De eerste stap is dat we samen met onze biologische boeren aan de slag gaan met agro forestry, een betere bodem, meer inzet voor biodiversiteit en landschapsbeheer. Naast een gezonde bodem en extra verdiensten garanderen we met het bezegelen van deze overeenkomst voor Carbon Farming de participerende boeren een duurzame samenwerking en dat is natuurlijk ook een prettige gedachte voor de volgende generaties boeren van deze familiebedrijven.”

READ  Brunel is CO2-neutraal: bedrijf tikt doelstelling af

Een van de zes boeren, die in het Carbon Farming-project van Udea participeert is Joris Kollewijn van agrarisch bedrijf de Lepelaar: “Hoe mooi is het dat de uitstoot van onze kool op weg naar de consument nu weer wordt geïnvesteerd  in onze bodemkwaliteit waardoor zij volgend jaar nog beter groeit.”

Handelingsperspectief voor consument

De planeet op een verantwoorde manier doorgeven aan volgende generaties en klimaatneutraal ondernemen gaat in onze optiek verder dan het verlagen van je Carbon Footprint. “Daarom kiezen wij voor een integrale c.q. holistische aanpak met aandacht voor een gezond bodemleven, focus op dierenwelzijn en biodiversiteit, korte ketens oftewel zoveel mogelijk lokale productie door Nederlandse bioboeren en werken we hard aan transparantie”, aldus CEO, Erik Does. “Tegelijkertijd merken we dat onze klanten naast bewust en gifvrij winkelen, ook hunkeren naar handelingsperspectief. Een recente enquete onder onze klanten, wees uit dat ze graag willen participeren in onze klimaatprojecten. De komende maanden werken we samen met deze zes bioboeren een aantal ideeën uit hoe en waar we onze klanten mee kunnen laten doen aan het compenseren van onze en hun eigen Carbon Footprint, zodat je als consument ook echt directe impact kunt maken.”

CO2-beprijzing en Carbon Accounting

Steven IJzerman: “Onze logistieke operatie vormt het zwaartepunt in onze Carbon Footprint, vermoeden wij op dit moment. En om daar gericht op te kunnen sturen, voeren wij samen met de experts van Topsector Logistiek deze week een nulmeting uit. Om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen behalen, zijn CO2-beprijzing en Carbon Accounting voor ons en voor de hele keten effectieve instrumenten om mee te werken. In afstemming met de participerende boeren, klimaatmakelaar Nieuw Groen rekenen we daarom nu al met een CO2-prijs van 75 euro per ton uitstoot. Ook hiermee nemen we als bedrijf een voortrekkersrol en passen we CO2-beprijzing nu al toe, terwijl dit vanuit de politiek nog niet is opgelegd.”

Share Button

[ad_2]

Source link

READ  'Ondernemers willen wel verduurzamen, maar hebben geen geld'

Hallo, ik ben Meggie! In 2012 ben ik afgestudeerd van hogeschool Zuyd, waar ik de opleiding interieurdesign heb gedaan. Ik heb een passie voor het tot leven brengen van een ruimte. Of dat nu een winkelruimte, een woonkamer of een badkamer is! Daarnaast schrijf ik veel om anderen te inspireren. Dit doe ik ook online! Tijdens mijn carrière heb ik geleerd om verschillende tools in te zetten om producten en ideeën tot leven te laten komen op websites. Ik ben ook een alleenstaande moeder van 2 stoere jongens! Joeri (5) en Casper (3). Zij hebben mij geïnspireerd om op betertarief.nl de allerbeste prijsjes te zoeken voor alledaagse huis, tuin en keuken middelen, accessoires en gadgets die het leven leuker en makkelijker maken!

45 Replies to “Udea zet – met Carbon Farming en Carbon Footprint – cruciale stappen richting 100% klimaatneutrale groothandel”

 1. nice content!nice history!! boba 😀

 2. nice content!nice history!! boba 😀

 3. wow, amazing

 4. wow, amazing

 5. nice content!nice history!! boba 😀

 6. nice content!nice history!! boba 😀

 7. wow, amazing

 8. nice content!nice history!! boba 😀

 9. nice content!nice history!! boba 😀

 10. wow, amazing

 11. nice content!nice history!! boba 😀

 12. nice content!nice history!! boba 😀

 13. nice content!nice history!! boba 😀

 14. nice content!nice history!! boba 😀

 15. wow, amazing

 16. I urge you to avoid this site. My personal experience with it has been only disappointment along with suspicion of scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, find an honest platform to fulfill your requirements.

 17. I highly advise stay away from this platform. The experience I had with it has been only disappointment as well as concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, look for a more reputable service to meet your needs.

 18. I highly advise stay away from this site. The experience I had with it has been nothing but disappointment and suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, seek out a more reputable site to fulfill your requirements.

 19. I strongly recommend to avoid this site. My own encounter with it was purely frustration and suspicion of scamming practices. Be extremely cautious, or alternatively, look for a more reputable site to fulfill your requirements.

 20. I strongly recommend steer clear of this site. My own encounter with it has been nothing but disappointment along with suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, look for an honest site for your needs.

 21. I highly advise steer clear of this site. The experience I had with it was nothing but dismay and doubts about scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, look for a trustworthy service for your needs.

 22. I highly advise steer clear of this platform. My personal experience with it was only disappointment as well as suspicion of scamming practices. Be extremely cautious, or even better, look for an honest site for your needs.

 23. I highly advise to avoid this site. The experience I had with it has been nothing but frustration and suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, look for an honest platform for your needs.

 24. I urge you stay away from this platform. My own encounter with it was only disappointment and doubts about scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, look for an honest site to meet your needs.

 25. I strongly recommend steer clear of this site. My own encounter with it was nothing but frustration along with suspicion of scamming practices. Proceed with extreme caution, or better yet, look for an honest service to meet your needs.

 26. I urge you steer clear of this site. My personal experience with it was nothing but disappointment along with concerns regarding fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, seek out a more reputable platform to fulfill your requirements.

 27. I strongly recommend steer clear of this platform. My own encounter with it was only dismay and doubts about deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, find a more reputable site for your needs.

 28. I highly advise to avoid this platform. My own encounter with it was nothing but dismay along with suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, seek out an honest site to fulfill your requirements.

 29. I strongly recommend steer clear of this platform. My own encounter with it has been only dismay along with concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a trustworthy service to fulfill your requirements.

 30. I strongly recommend stay away from this platform. My own encounter with it was nothing but disappointment and doubts about deceptive behavior. Exercise extreme caution, or alternatively, look for an honest service for your needs.

 31. I highly advise steer clear of this site. The experience I had with it has been purely frustration and doubts about scamming practices. Be extremely cautious, or alternatively, find a more reputable site for your needs.

 32. I urge you to avoid this site. My own encounter with it was nothing but dismay and concerns regarding scamming practices. Exercise extreme caution, or even better, find a more reputable service to fulfill your requirements.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *