Algemeen

Tata Steel wil in 2045 klimaatneutraal zijn

[ad_1]

De provincie Noord-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Tata Steel Nederland hebben op 15 juli jl. een intentieverklaring (Expression of Prinicples) ondertekend over verduurzaming. Tata Steel wil 2030 5 Megaton minder CO2 uitstoten en in 2045 CO2 neutraal zijn. Ook zijn extra ambities voor verbetering van de leefomgeving opgenomen in deze nieuwe Expression of Principles.

Hoewel de intentieverklaring niet bindend is, is deze verklaring wel richtinggevend. Het document dient als raamwerk voor de maatwerkafspraak tussen de overheid en Tata Steel.

Terugdringen van CO2

Een belangrijk onderdeel om Tata Steel te verduurzamen is het terugdringen van de CO2-uitstoot. In de intentieverklaring spreekt Tata Steel Nederland de ambitie uit om in 2030 5 megaton minder CO2 uit te stoten en versneld in 2045 volledig klimaatneutraal te zijn. Tata Steel besloot in september vorig jaar over te gaan van de ondergrondse opslag van CO2 naar de productie van groen staal met het Direct Reduced Iron– productieproces. Dit proces is duurzamer en schoner dan de huidige manier van staal maken, en maakt bij de productie gebruik van groene waterstof. De overgang naar deze manier van staal produceren is complex, omdat het hele staalproductieproces moet worden aangepast en bestaande hoogovens moeten worden vervangen.

Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens: “We willen dat Tata Steel sneller schoner wordt. Minder CO2-uitstoot en het beperken van de impact op de leefomgeving: met deze intentieverklaring leggen het bedrijf en de overheid de ambities vast. Dit werken we nu verder uit in de maatwerkafspraken met het bedrijf. Een belangrijke mijlpaal. Samen met de provincie Noord-Holland onderzoeken de Staatssecretaris en ik hoe we de plannen kunnen ondersteunen.”

READ  Elis Group heeft zich gecommitteerd aan het verminderen van broeikasgassen door deel te nemen aan het Science Based Targets initiatief

Verbeteren milieu- en gezondheidssituatie voor 2030

In de gewijzigde intentieverklaring zijn extra ambities opgenomen over het verminderen van de impact van het bedrijf op de leefomgeving. Zo is onder andere afgesproken dat Tata Steel Nederland onderzoek gaat doen naar het verder verbeteren van de milieu- en gezondheidssituatie vóórafgaand aan de transitie in 2030. Maar ook om de mogelijkheid te onderzoeken van het al eerder sluiten van bepaalde bedrijfsactiviteiten, zoals de Kooks- en gasfabriek 2.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen: “Ik vind dat de toekomst van Tata Steel alleen schoon en duurzaam kan. Dat staat heel helder in deze intentieverklaring. Met daarin ook extra ambities voor de verbetering van de leefomgeving voor 2030. We houden een vinger aan de pols zodat de ambities realiteit worden. Verbeteringen zijn nodig voor het klimaat, het milieu en voor de gezondheid van omwonenden.”

Samen de ambities waarmaken

Het Rijk, de Provincie Noord-Holland en Tata Steel onderstrepen het belang van een meer duurzame en schone staalproductie voor Nederland. In de intentieverklaring geven de overheden aan bereid te zijn te onderzoeken hoe de plannen en projecten om het bedrijf om te vormen tot een meer duurzame en schone staalfabriek ondersteund kunnen worden. Naast eventuele benodigde financiële ondersteuning, gaat het ook om tijdige besluitvorming over vergunningaanvragen en het realiseren van de nodige waterstofinfrastructuur. Ook wordt er aandacht besteed aan het stikstofvraagstuk.

Met deze intentieverklaring is de richting bepaald die de komende tijd in de bindende maatwerkafspraken tussen Tata Steel en het Rijk verder uitgewerkt wordt.

Hans van den Berg, CEO Tata Steel: ”Onze ambitie is om zo snel mogelijk groen staal in een schone omgeving te maken. Dit betekent een hele nieuwe koers waarbij we inzetten op waterstof. Daarmee kunnen wij een forse bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. We voelen ons gesteund door de overheid die deze uitdaging samen met ons wil oppakken.”

READ  Supermarkten scharen zich achter initiatief ‘Race to Zero’

Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefbaarheid, Milieu en Gezondheid: ‘Voor de inwoners van de IJmond is belangrijk dat we in de intentieverklaring gezamenlijk afspraken maken over de omschakeling naar een duurzame staalproductie en dat gezondheid daar onderdeel van uitmaakt. De Expression of Principles is een mooie eerste stap, die zo spoedig mogelijk moet worden uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma.’

[ad_2]

Source link

Hallo, ik ben Meggie! In 2012 ben ik afgestudeerd van hogeschool Zuyd, waar ik de opleiding interieurdesign heb gedaan. Ik heb een passie voor het tot leven brengen van een ruimte. Of dat nu een winkelruimte, een woonkamer of een badkamer is! Daarnaast schrijf ik veel om anderen te inspireren. Dit doe ik ook online! Tijdens mijn carrière heb ik geleerd om verschillende tools in te zetten om producten en ideeën tot leven te laten komen op websites. Ik ben ook een alleenstaande moeder van 2 stoere jongens! Joeri (5) en Casper (3). Zij hebben mij geïnspireerd om op betertarief.nl de allerbeste prijsjes te zoeken voor alledaagse huis, tuin en keuken middelen, accessoires en gadgets die het leven leuker en makkelijker maken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *