Algemeen

Project Bottom Line! krijgt bijdrage Nationale Postcode Loterij

[ad_1]

Natuur & Milieu start samen met een internationale coalitie van maatschappelijke organisaties het project Bottom Line! Bottom Line! richt zich op een succesvolle en eerlijke energietransitie met zo min mogelijk impact op mens en natuur. Zowel in Nederland als in de landen waar de grondstoffen gewonnen worden. Het gaat om een samenwerking tussen IUCN NL, Stop Ecocide NL, Alliance for Tompotika Conservation (AlTo) Indonesia, A Rocha Ghana, Alyansa Tigil Mina (ATM) Philippines en the Deep Sea Conservation Coalition (DSCC). Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van 1,8 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij.

De vraag naar mineralen als kopererts, kobalt, nikkel en mangaan stijgt explosief vanwege de energietransitie. Ze zijn nodig voor bijvoorbeeld batterijen voor elektrische auto’s en windturbines. Dat we in de versnelling moeten om over te stappen van fossiele naar hernieuwbare energie staat buiten kijf. Maar deze overstap moet wel eerlijk plaatsvinden, met zo min mogelijk negatieve impact op mens en natuur.

Aanpak Bottom Line!

In de eerste plaats betekent dit een circulaire aanpak waarin minder energieverbruik voorop staat. Daarnaast moeten we striktere eisen te stellen aan een verantwoorde winning van grondstoffen, aldus de coalitie. ‘Wij vinden dat er een bottom line moet komen en moet worden bewaakt: een duidelijke ondergrens die aangeeft waar en hoe mijnbouw mag plaatsvinden, zodat de schade voor mens en natuur binnen de perken blijft.’

Coenraad Krijger, directeur van IUCN NL: ‘Er is een systeemverandering nodig die ons aanzet tot een zuinige omgang met grondstoffen en zorgvuldige winning, op een toekomstbestendige manier. Met dit project zetten we ons in voor een eerlijke, verantwoorde energietransitie voor mens en natuur.’

READ  Slechts één op de vijf werkende Nederlanders verwacht dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft

Wet- en regelgeving

Gebruik en hergebruik van grondstoffen, mineralen en producten moet ook in wet- en regelgeving worden vastgelegd, om er zeker van te zijn dat iedereen zich hiervoor inzet. Natuur & Milieu gaat daarom in het project Bottom Line! aan de slag met beleidsmakers en politici om ervoor te zorgen dat dit beleid er zo snel mogelijk komt. Het gaat dan zowel om nationaal, als Europees beleid gericht op zuinig gebruik van grondstoffen, hergebruik en andere belangrijke vormen van circulariteit zodat in de toekomst niet alleen de energie duurzaam is, maar ook de materialen die hiervoor nodig zijn.

Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: ‘De energietransitie is in volle gang en dat is heel goed nieuws. Het is echter ook duidelijk dat we veel zuiniger en slimmer om moeten gaan met de grondstoffen en mineralen die nodig zijn voor onze batterijen, accu’s en zonnepanelen. De overheid moet hier zo snel de regels voor gaan opstellen. Wij gaan er in Den Haag en Brussel voor zorgen dat dit onderwerp meer aandacht krijgt van beleidsmakers en politici. We denken mee over hoe dit beleid eruit moet komen te zien.’

Bedreigde gebieden

Bottom Line! focust op drie boslandschappen met een cruciale waarde voor de mondiale biodiversiteit. Als de huidige mijnbouwpraktijken doorgaan ondervinden deze gebieden daar ernstige gevolgen van. Denk aan ontbossing, vervuiling en diepzeebodemontginning. Het gaat om het Tompotika-oerbos in Indonesië, bedreigd door nikkelmijnbouw; het Atewa-oerbos in Ghana waar plannen zijn voor bauxietwinning; en Tampakan in de Filipijnen waar inheemse gemeenschappen zich verzetten tegen grootschalige winning van kopererts in een kwetsbaar stroomgebied. Daarnaast duiken we letterlijk in het diepe: de diepzee van de internationale wateren, waar de gezondheid van de oceaan, de koolstofopslagcapaciteit en nog te ontdekken kwetsbare soorten in de waagschaal gesteld worden voor mijnbouw.

READ  Verduurzaming Amsterdamse haven en regio onder druk door congestie op elektriciteitsnetwerk

Bewustwording politiek, bedrijfsleven en publiek

Initiatiefnemers Bottom Line!: ‘In en rond deze gebieden versterken we de stem van de mensen en organisaties die opkomen voor de natuur en mensenrechten en pleiten we voor striktere mijnbouwwet- en regelgeving (inclusief no-go zones) en de naleving daarvan. De ervaringen en verhalen uit deze (zee)landschappen zetten we in om bewustwording te vergroten bij lokale en internationale overheden – met een specifieke focus op Nederlandse en Europese beleidsmakers, het bedrijfsleven, financiële instellingen en eindgebruikers. Daarbij pleiten we bij de publieke en private sector voor meer nadruk op het verminderen van energieconsumptie en op hergebruik, recycling en circulair design. Als er mijnbouw plaatsvindt, pleiten wij voor een brede toepassing van de IRMA-standaard voor verantwoorde mijnbouw, rekening houdend met gemeenschappen, werknemers en de natuurlijke omgeving.’

Jonne Arnoldussen (managing director Postcode Loterij): ‘De Postcode Loterij steunt het goede werk van IUCN NL al sinds 2000, en is blij om dankzij de deelnemers nu een extra bijdrage van 1,8 miljoen euro te kunnen leveren via Bottom Line!. Het project spoort de energieketen aan om zuiniger en voorzichtiger om te springen met de winning van grondstoffen. En wat wij ook heel belangrijk vinden is de bescherming van de diepe oceaan: de diepzeebodem is een doelwit van de mijnbouwindustrie, en er zijn maar weinig regels die dit gebied beschermen.’

[ad_2]

Source link

Hallo, ik ben Meggie! In 2012 ben ik afgestudeerd van hogeschool Zuyd, waar ik de opleiding interieurdesign heb gedaan. Ik heb een passie voor het tot leven brengen van een ruimte. Of dat nu een winkelruimte, een woonkamer of een badkamer is! Daarnaast schrijf ik veel om anderen te inspireren. Dit doe ik ook online! Tijdens mijn carrière heb ik geleerd om verschillende tools in te zetten om producten en ideeën tot leven te laten komen op websites. Ik ben ook een alleenstaande moeder van 2 stoere jongens! Joeri (5) en Casper (3). Zij hebben mij geïnspireerd om op betertarief.nl de allerbeste prijsjes te zoeken voor alledaagse huis, tuin en keuken middelen, accessoires en gadgets die het leven leuker en makkelijker maken!