Algemeen

Onderzoek toont aan dat twee derde van de kleine bedrijven vreest klimaatcrisis niet te overleven

[ad_1]

Het allereerste onderzoek van de door de VN gesteunde SME Climate Hub wijst erop dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) extra middelen en begeleiding nodig heeft om de koolstofuitstoot te verminderen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de helft van de kleine bedrijven de uitstoot meet en dat 60% plannen heeft om deze te verminderen. Twee derde van de kleine ondernemers vreest echter dat zij niet over de juiste vaardigheden en kennis beschikken om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. De belangrijkste redenen die kleine bedrijven aanvoeren om klimaatmaatregelen uit te stellen zijn het gebrek aan vaardigheden en kennis (63%), financiering (48%) en tijd (40%). Ongeveer 70% van het mkb heeft externe financiering nodig om de uitstoot sneller of zelfs überhaupt te verminderen. Toch heeft slechts een derde van de mkb’ers een financiële tegemoetkoming aangeboden gekregen om de uitstoot te verminderen.

Het mkb vertegenwoordigt 90% van het bedrijfsleven wereldwijd en heeft invloed op de levensomstandigheden van meer dan 2 miljard mensen. Door middel van dit onderzoek en de tools die beschikbaar zijn op de SME Climate Hub, wil het initiatief het mkb in staat stellen om klimaatmaatregelen te nemen.

De SME Climate Hub – een door de VN gesteund initiatief dat kleine en middelgrote bedrijven helpt gedegen klimaatmaatregelen te nemen en mee te doen aan de ‘Race to Zero’ van de Verenigde Naties – heeft via een enquête onderzocht wat mkb-bedrijven ervan weerhoudt hun koolstofuitstoot te verminderen. De SME Climate Hub voerde de enquête uit onder 194 van zijn leden, goed voor een representatieve steekproef van bedrijven over de hele wereld, in allerlei sectoren, van alle groottes en in alle inkomensgroepen.

Uit de enquête blijkt dat kleine bedrijven de strijd tegen de klimaatverandering aangaan, maar vaak niet over de nodige middelen beschikken om doeltreffende maatregelen te nemen. Acht van de tien deelnemers beschouwen emissiereductie als een “hoge prioriteit”, maar slechts 60% van hen heeft een plan voor emissiereductie. Op de korte termijn zetten deze bedrijven zich in om hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen door het energieverbruik en afval te verminderen (82%), werknemers voor te lichten (64%) en faciliteiten en apparatuur te verbeteren (52%).

READ  Action neemt 12.700 zonnepanelen in gebruik op bedrijventerrein Zwaagdijk

Klimaatactie verbetert de veerkracht van bedrijven – en steeds meer mkb-bedrijven zien er de voordelen van in. Kleine bedrijven nemen klimaatmaatregelen om hun reputatie te verbeteren (73%), zich van concurrenten te onderscheiden (61%) en aan de verwachtingen van klanten te voldoen (42%). Een grote meerderheid van 96% noemt echter als belangrijkste motivatie om klimaatactie te ondernemen dat het ”het juiste is om te doen”.

Zelfs kleine bedrijven die zich bewust zijn van hun milieu-impact en de voordelen van koolstofreductie, beschikken vaak niet over de middelen om actie te ondernemen. Dit is een extra barrière voor bedrijven die nog niet actief deelnemen aan het debat. De meest genoemde belemmering voor actie is een gebrek aan vaardigheden en kennis, genoemd door 63% van de ondervraagde bedrijven. Het kan daarbij gaan om voorlichting over waar en hoe te beginnen, basiskennis over de rol van het mkb of de beschikbare tools om hen op weg te helpen. De tweede meest voorkomende belemmering is financiering, genoemd door bijna 50% van de bedrijven. Tegelijkertijd geeft 69% van de mkb-bedrijven aan dat toegang tot externe financiering noodzakelijk is om hun emissies sneller of überhaupt te verlagen. Slechts een derde van de mkb’ers heeft een financiële prikkel gekregen om de emissies te verlagen, en slechts 8% van de mkb-eigenaars kreeg steun van hun bank.

Image

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen en de meest schadelijke gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen, is het essentieel dat kleine en middelgrote bedrijven in staat worden gesteld hun koolstofuitstoot te verminderen. Kleine en middelgrote ondernemingen worden doorgaans geclassificeerd als bedrijven met minder dan 250 werknemers. Hoewel de impact van één mkb-bedrijf op het klimaat misschien klein lijkt, is het cumulatieve effect flink. Het mkb vertegenwoordigt 90% van het bedrijfsleven wereldwijd. Ze maken ook integraal deel uit van de supply chains van grotere bedrijven, en vallen onder de Scope 3-emissiecategorie.

READ  Onderzoek naar methodes om CO2 uit de lucht te halen: technologische opties beperkt

“Op individuele schaal heeft elk klein bedrijf een relatief bescheiden koolstofvoetafdruk”, zegt María Mendiluce, CEO van de We Mean Business Coalition, een van de oprichters van de SME Climate Hub. “Maar samen hebben deze kleine bedrijven een enorme impact – zowel op de planeet als op hun gemeenschappen. Om de gevolgen van klimaatverandering te beperken en een rechtvaardige toekomst te realiseren waarin niemand wordt achtergesteld, is het absoluut noodzakelijk dat elk bedrijf, van elke grootte, de instrumenten heeft die nodig zijn om klimaatactie te ondernemen.”

Drie tools waarmee mkb-bedrijven hun koolstofuitstoot kunnen verminderen

Via de SME Climate Hub kunnen bedrijven die ‘netto nul’ nastreven, toegang krijgen tot tools en ondersteuning om hun uitstoot te meten, te rapporteren en te verminderen.

“Het belangrijkste is om de eerste stap te zetten. Elke organisatie is onderdeel van de reis en elke stap vooruit is belangrijk”, zegt Kristian Rönn, CEO en mede-oprichter van Normative, de officiële softwareleverancier voor de SME Climate Hub. “We moeten nu starten met het meten van onze impact, want meten is weten”, concludeert Kristian Rönn.

Met de Industry CO2 Insights tool, ontwikkeld door Normative, kunnen bedrijven hun emissieprofiel begrijpen door inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van bedrijven in dezelfde sectoren en regio’s. De SME Climate Hub biedt ook een rapportagekader dat is ontwikkeld in samenwerking met NormativeCDP, en de Exponential Roadmap Initiative, waarmee bedrijven hun voortgang kunnen rapporteren en bijhouden. Via Climate Fit, een stapsgewijs educatief hulpmiddel dat is ontwikkeld door het University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) en Business for Social Responsibility, leren kleine bedrijven praktische vaardigheden en doen ze kennis op om hun koolstofuitstoot te verminderen.

READ  Industrieel hergebruiken CO2 leidt tot onvoldoende uitstootvermindering

“We hebben de SME Climate Hub opgezet als een hulpmiddel dat toegankelijk is voor kleine bedrijven over de hele wereld om hen te helpen in hun reis om in 2050 of eerder netto nul te bereiken”, legt María Mendiluce uit.

“Ons doel met de SME Climate Hub is om miljoenen mkb-bedrijven te helpen bij het ontwikkelen van klimaatactieplannen – en om hen een commerciële stimulans te geven om dit te doen. Wij geloven dat de SME Climate Hub een belangrijke rol kan spelen in de race naar een netto nul-toekomst”, zegt Johan Falk, medeoprichter van de SME Climate Hub en hoofd van het Exponential Roadmap Initiative.

Over de onderzoeksmethode

De SME Climate Hub heeft de enquête in juli en augustus van 2021 gehouden. De enquête werd via e-mail verspreid onder kleine en middelgrote bedrijven die zijn aangesloten bij de SME Climate Hub. Er waren in totaal 194 respondenten.

Over de SME Climate Hub

De SME Climate Hub is een initiatief van de We Mean Business Coalition, het Exponential Roadmap Initiative, de United Nations Race to Zero-campagne en de International Chamber of Commerce. In samenwerking met Normative en het Net Zero-team van de Universiteit van Oxford, biedt de SME Climate Hub tools en middelen om het mkb te helpen zich in te zetten voor het klimaat, actie te ondernemen en hun vooruitgang op het gebied van emissiereductie te meten. Dankzij dit partnerschap kan het mkb zich aansluiten bij de Race to Zero-campagne van de Verenigde Naties – een internationale campagne die een ongekende coalitie van partijen uit de reële economie en 120 regeringen samenbrengt, die zich ertoe hebben verbonden om uiterlijk in 2050 een netto-nulemissie te bereiken.

 

[ad_2]

Source link

Hallo, ik ben Meggie! In 2012 ben ik afgestudeerd van hogeschool Zuyd, waar ik de opleiding interieurdesign heb gedaan. Ik heb een passie voor het tot leven brengen van een ruimte. Of dat nu een winkelruimte, een woonkamer of een badkamer is! Daarnaast schrijf ik veel om anderen te inspireren. Dit doe ik ook online! Tijdens mijn carrière heb ik geleerd om verschillende tools in te zetten om producten en ideeën tot leven te laten komen op websites. Ik ben ook een alleenstaande moeder van 2 stoere jongens! Joeri (5) en Casper (3). Zij hebben mij geïnspireerd om op betertarief.nl de allerbeste prijsjes te zoeken voor alledaagse huis, tuin en keuken middelen, accessoires en gadgets die het leven leuker en makkelijker maken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *