Algemeen

‘Klimaatdoelen onder druk door uitstel kilometerheffing vrachtwagens’

[ad_1]

RAI Vereniging maakt zich zorgen over het behalen van de klimaatdoelen nu de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens een aantal jaren is uitgesteld. Door deze vertraging zal het wagenpark minder snel elektrificeren waardoor ook de noodzakelijke CO2 besparing vertraagt. In aanloop naar het Tweede Kamerdebat vandaag over de kilometerheffing voor vrachtwagens, doet RAI Vereniging een aantal voorstellen om de transitie naar een zero emissiewagenpark voor zware bedrijfswagens alsnog te versnellen.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de kilometerheffing voor vrachtwagens. De invoering van deze kilometerheffing is van groot belang voor de overgang naar zero emissie (ZE) wegtransport. De opbrengsten van de heffing, circa 260 miljoen euro per jaar, vloeien namelijk terug naar de transportsector en worden aangewend voor verduurzaming van het wagenpark. De invoering van de kilometerheffing staat echter nu pas voor 2026 gepland in plaats van 2023. Dit betekent dat de opbrengsten pas veel later beschikbaar komen. Volgens RAI Vereniging zijn de bestaande subsidies niet toereikend om dit tekort op te vangen en de wagenparkverduurzaming voldoende in gang te zetten. RAI Vereniging pleit daarom voor een aantal maatregelen die de verduurzaming van het wegtransport alsnog moet versnellen.

Kilometerheffing alsnog eerder invoeren

RAI Vereniging roept het kabinet op om alles op alles te zetten om de heffing per 2024 in te voeren. In 2025 gaan namelijk een groot aantal steden over naar zero emissie stadzones. Hierdoor zijn in 2025 al zo’n 5.000 ZE trucks nodig en in 2030 zo’n 10.000 stuks. Mocht eerdere invoering niet haalbaar zijn, dan pleit RAI Vereniging ervoor dat het kabinet de geplande opbrengsten uit de heffing naar voren haalt via een zogenaamde voorfinanciering. Hierdoor kunnen ondernemers toch eerder investeren in verduurzaming van het wagenpark.

READ  Nederland bereikt 2 miljoen huizen met zonnepanelen

Invoeringskosten

De invoeringskosten van de kilometerheffing voor vrachtwagens zijn gestegen tot inmiddels circa €400 miljoen euro. De overheid heeft in haar plannen opgenomen dat de sector de invoeringskosten over een periode van 5 jaar terugbetaalt. Nu de invoeringskosten fors stijgen, is er de eerste jaren na invoering van de heffing minder geld beschikbaar voor de noodzakelijke investeringen in zero emissie trucks. RAI Vereniging doet een oproep om de terugbetalingsperiode van 5 jaar te verdubbelen naar 10 jaar. Hierdoor worden de kosten over een langere periode gespreid en is jaarlijks direct meer geld beschikbaar voor het verduurzamen van de sector.

Inzetten op alle zero emissietechnieken

Voor een maximale CO2 besparing doet RAI Vereniging een dringende oproep aan het kabinet om ook in te zetten op een zogenaamd techniek neutraal beleid. Laat het aan truckfabrikanten en de markt om met innovaties invulling te geven aan zero-emissie logistiek. Dat is ook van belang aangezien fabrikanten onder Europese (CO2) wet- en regelgeving produceren en daarvoor inzetten op een breed pallet van verschillende ZE-technieken. De markt is gebaat bij een speelveld met handvatten voor alle relevante ZE-technologieën zoals batterij elektrisch, waterstof en (plug-in) hybride technologie.

Laadinfrastructuur

Voor een succesvolle overgang naar een ZE wagenpark is voldoende laad- en tank infrastructuur, inclusief waterstof, cruciaal. Zowel in de steden als op bedrijventerreinen en langs de hoofdwegen. De beschikbaarheid van laad- en tankinfra voor het zware transport zijn nog volstrekt ontoereikend. Ook moet het onderliggend netwerk komende jaren verzwaard worden om aan de energiebehoefte te kunnen voldoen. Dit alles vraagt om een Deltaplan 2.0

READ  Datacenter sector neemt initiatief voor verdere energie- efficiëntie servers

[ad_2]

Source link

Hallo, ik ben Meggie! In 2012 ben ik afgestudeerd van hogeschool Zuyd, waar ik de opleiding interieurdesign heb gedaan. Ik heb een passie voor het tot leven brengen van een ruimte. Of dat nu een winkelruimte, een woonkamer of een badkamer is! Daarnaast schrijf ik veel om anderen te inspireren. Dit doe ik ook online! Tijdens mijn carrière heb ik geleerd om verschillende tools in te zetten om producten en ideeën tot leven te laten komen op websites. Ik ben ook een alleenstaande moeder van 2 stoere jongens! Joeri (5) en Casper (3). Zij hebben mij geïnspireerd om op betertarief.nl de allerbeste prijsjes te zoeken voor alledaagse huis, tuin en keuken middelen, accessoires en gadgets die het leven leuker en makkelijker maken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *