Algemeen

‘Klimaatbeloften van toonaangevende bedrijven zijn misleidend en gaan minder dan de helft van wat nodig is tegen 2030’

[ad_1]

De klimaatstrategieën van 24 van ’s werelds grootste ‘klimaatleiders’ (waaronder Ahold Delhaize) zijn volstrekt ontoereikend en zitten vol dubbelzinnigheid. De langetermijnbeloftes voor ‘Net Zero’ leiden de aandacht af van het feit dat de klimaatbeloftes voor 2030 minder dan de helft bedragen van wat nodig is om onder de temperatuurgrens van 1,5°C te blijven. De tweede editie van de Corporate Climate Responsibility Monitor van NewClimate Institute en Carbon Market Watch beoordeelt de integriteit van de klimaatstrategieën van 24 grote mondiale ondernemingen die hun leiderschap op klimaatgebied op de voorgrond plaatsen. Net als in 2022 is Maersk de enige onderneming waarvan de integriteit van de klimaatstrategie door de onderzoekers als redelijk wordt beoordeeld. De strategieën van acht ondernemingen – Apple, ArcelorMittal, Google, H&M Group, Holcim, Microsoft, Stellantis en Thyssenkrupp – hebben echter een matig integriteitsniveau, terwijl de overige vijftien ondernemingen (waaronder Ahold Delhaize) een lage of zeer lage integriteit hebben (zie tabel).

Wij constateren een algemeen gebrek aan vooruitgang sinds de eerste editie van de Corporate Climate Responsibility Monitor een jaar geleden werd gepubliceerd. Wij stellen vast dat de door ondernemingen gedane langetermijnbeloften om het klimaat tot nul terug te brengen dubbelzinnig blijven en de aandacht afleiden van de dringende noodzaak om de emissies dit decennium terug te dringen. Over het geheel genomen verbinden de ondernemingen die in onze grondige evaluatie zijn opgenomen zich ertoe om tegen 2030 slechts 15% van hun volledige waardeketenuitstoot te verminderen, of tot 21% volgens de meest optimistische interpretatie van hun beloften. Dit is minder dan de helft van de 43% vermindering van broeikasgassen die we wereldwijd moeten realiseren om de temperatuurstijging te beperken tot ongeveer 1,5°C. Een van de auteurs van het rapport, Thomas Day van het NewClimate Institute, zegt hierover het volgende: “In dit kritieke decennium voor klimaatactie weerspiegelen de huidige plannen van bedrijven niet de noodzakelijke urgentie voor emissiereducties. Regelgevers, vrijwillige initiatieven en bedrijven moeten opnieuw en dringend aandacht besteden aan de integriteit van de emissiereductieplannen van bedrijven tot 2030. De discussie over netto nul op langere termijn mag niet afleiden van de onmiddellijke taak die voor ons ligt.”

READ  Creatieve bureaus lanceren verdrag tegen fossiele reclame

Na 2030 zijn de Net Zero-beloften van deze 24 bedrijven die hun klimaatbeloften aanprijzen, vaak misleidend. Ze beweren allemaal dat ze op weg zijn naar ‘netto nul’ of ‘klimaatneutraliteit’, wat de meeste waarnemers zouden opvatten als een verbintenis tot vergaande decarbonisatie naar bijna-nul-emissies. De consensus in de wetenschappelijke gemeenschap – zoals blijkt uit de SBTi Net Zero Standard en de ISO Net Zero Guidelines – toont aan dat om wereldwijd ‘netto nul’ te bereiken de huidige emissieniveaus voor de meeste sectoren met ten minste 90% of 95% moeten worden verlaagd. Maar wij stellen vast dat de toezeggingen van de onderzochte bedrijven neerkomen op een vermindering van slechts 36% van hun gecombineerde broeikasgasemissievoetafdruk tegen de respectieve streefjaren voor netto nul. Hieruit blijkt dat er een enorme kloof gaapt tussen wat de bedrijven momenteel toezeggen en wat nodig is om de meest schadelijke gevolgen van de klimaatverandering af te wenden.

Echte klimaatleiders hebben moeite zich te onderscheiden van degenen die veel bescheidener toezeggingen doen. Een kleine minderheid van bedrijven – waaronder Maersk en Stellantis – doet potentieel geloofwaardige toezeggingen voor een vergaande decarbonisatie tegen 2030 en daarna. Maar deze bedrijven worden op hetzelfde voetstuk geplaatst als andere – waaronder American Airlines, Carrefour, Deutsche Post DHL, Fast Retailing (Uniqlo), Inditex (Zara), Nestlé, PepsiCo, Volkswagen en Walmart – die soortgelijke beweringen doen en ook prominent verwijzen naar hun SBTi-certificeringen om klimaatstrategieën te verdedigen die in feite neerkomen op zeer beperkte verbintenissen inzake emissiereductie. Veel van de onderliggende problemen die we een jaar geleden signaleerden, zijn nog steeds niet opgelost: Carrefour lijkt nog steeds meer dan 80% van zijn merkwinkels uit te sluiten van zijn doelstellingen; de “50% tegen 2030”-doelstelling van Nestlé komt in werkelijkheid neer op een verbintenis om zijn volledige waardeketenuitstoot met slechts 16-21% te verminderen als gevolg van de uitsluiting van bepaalde emissiebronnen en omstreden compensatieplannen.

READ  Mobiliteitsplatform JustGo start samenwerking met Energie VanOns

Een belangrijk punt van zorg is dat compensatiepraktijken – onder verschillende benamingen – de doelstellingen ondermijnen en consumenten misleiden. De helft van de door ons beoordeelde bedrijven – waaronder Apple, Deutsche Post DHL, Google en Microsoft – beweert tegenwoordig koolstofneutraal te zijn, maar deze beweringen betreffen gemiddeld slechts 3% van de emissies van deze bedrijven. Het overgrote deel van de emissiebronnen is uitgesloten van deze claims, maar deze cruciale informatie is niet duidelijk in het marketingmateriaal dat aan de consument wordt getoond. Ten minste driekwart van de door ons beoordeelde bedrijven is van plan om in de toekomst veel gebruik te maken van compensatie via projecten op het gebied van bosbouw en landgebruik. Dit is om twee belangrijke redenen problematisch: het niet-permanente karakter van biogene koolstofopslag maakt dergelijke projecten fundamenteel ongeschikt voor de compensatie van emissies; en de omvang van de vraag naar koolstofkredieten die de plannen van deze bedrijven impliceren, zou de middelen van 2 tot 4 planeet aarde vergen, als ze door anderen zouden worden gevolgd.

Er is belangstelling voor een overgang van compensatieclaims naar het gebruik van koolstofkredieten voor klimaatbijdragen. “Door dergelijke bizarre beweringen over koolstofneutraliteit te doen, misleiden deze bedrijven niet alleen consumenten en investeerders, maar stellen ze zichzelf ook bloot aan toenemende juridische en reputatieaansprakelijkheid”, aldus Lindsay Otis, beleidsdeskundige over koolstofmarkten bij Carbon Market Watch. “In plaats daarvan zouden ze ambitieuze klimaatplannen moeten uitvoeren om hun eigen uitstoot te verminderen en tegelijkertijd maatregelen buiten hun eigen activiteiten moeten financieren, zonder te beweren dat ze daardoor koolstofneutraal worden.”

Sommige bedrijven tonen klimaatleiderschap door te innoveren om hun sectoren te transformeren. Dit zijn bijvoorbeeld Maersk, dat investeert in alternatieve brandstoffen en schepen; Google, dat baanbrekend werk verricht op het gebied van 24/7-monitoring en het afstemmen van de opwekking van hernieuwbare energie op het verbruik; Deutsche Post DHL, dat investeert in de elektrificatie van zijn vloot en de opschaling van de productie van koolstofarme brandstoffen voor weg-, zee- en luchtvervoer; en Apple, dat maatregelen neemt om hoogwaardige opties voor de inkoop van hernieuwbare energie toegankelijker te maken voor zijn leveranciers en maatregelen treft om de levensduur van apparaten te verlengen.

READ  25% minder klimaatimpact mogelijk door consument

Maar de meeste bedrijven komen met maatregelen die in het beste geval gericht zijn op incrementele verbeteringen en die de noodzakelijke sectorale transformaties uit de weg gaan. Plannen om bijvoorbeeld PV op daken te installeren of de energie-efficiëntie te verbeteren zijn welkom. Maar dit alleen is bij lange na niet voldoende in sectoren waar de op 1,5°C afgestemde trajecten meer transformatieve veranderingen vereisen. De grootste en meest invloedrijke bedrijven in de wereld moeten de nodige stappen zetten om de gedurfde beweringen die zij doen te begeleiden en begrijpen dat de tijd is verstreken voor marginale eerste stappen.

Uit onze analyse blijkt dat regelgevers, vrijwillige normeringsinitiatieven en bedrijven dringend hun aanpak moeten herzien om zich aan te passen aan de temperatuurgrens van 1,5°C. Uit recente publicaties van de VN-groep van deskundigen op hoog niveau en de Internationale Organisatie voor normalisatie blijkt dat er een convergerende consensus bestaat over wat goede praktijken zijn op het gebied van klimaatverantwoordelijkheid van bedrijven. Met de EU-richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage hebben we de eerste tekenen gezien dat deze consensus zijn weg vindt naar wetgeving, hoewel nog moet worden afgewacht hoe deze regelgeving zal worden toegepast.

(dit bericht is een vertaling van het oorspronkelijk engelstalige persbericht met enige bewerking)

[ad_2]

Source link

Hallo, ik ben Meggie! In 2012 ben ik afgestudeerd van hogeschool Zuyd, waar ik de opleiding interieurdesign heb gedaan. Ik heb een passie voor het tot leven brengen van een ruimte. Of dat nu een winkelruimte, een woonkamer of een badkamer is! Daarnaast schrijf ik veel om anderen te inspireren. Dit doe ik ook online! Tijdens mijn carrière heb ik geleerd om verschillende tools in te zetten om producten en ideeën tot leven te laten komen op websites. Ik ben ook een alleenstaande moeder van 2 stoere jongens! Joeri (5) en Casper (3). Zij hebben mij geïnspireerd om op betertarief.nl de allerbeste prijsjes te zoeken voor alledaagse huis, tuin en keuken middelen, accessoires en gadgets die het leven leuker en makkelijker maken!