Algemeen

Greenchoice en Vattenfall zullen consumenten voortaan beter informeren over duurzaamheid

[ad_1]

De energieleveranciers Vattenfall en Greenchoice zeggen toe bepaalde duurzaamheidsclaims op hun websites aan te passen of niet meer te gebruiken. Ze beloven consumenten duidelijker te informeren om zo risico op misleiding over duurzaamheid te voorkomen. Daarnaast doneren zij respectievelijk 950.000 euro en 450.000 euro aan verschillende duurzame doelen ter compensatie van hun onduidelijke en onvoldoende onderbouwde duurzaamheidsclaims. Dat hebben ze toegezegd na onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Daarom legt de ACM geen sancties op.

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: ‘Consumenten die duurzame keuzes willen maken, moeten erop kunnen vertrouwen dat de claims die bedrijven op hun websites zetten ook kloppen. We zijn tevreden dat de bedrijven erkennen dat zij duidelijker hadden moeten informeren over duurzaamheid. En dat zij verschillende duurzaamheidsclaims en de onderbouwing daarvan aanpassen. Bovendien nemen zij maatregelen om hun klanten in de toekomst beter te informeren. Wij waarderen het dat de bedrijven een flink bedrag schenken aan duurzame doelen als compensatie voor de vage claims.’

Wat is er aan de hand?

De ACM zag in de energiesector veel mogelijk misleidende duurzaamheidsclaims. Daarom heeft de ACM in het voorjaar van 2021 energieleveranciers aangesproken om hun claims kritisch te bekijken. Daarna heeft de ACM haar onderzoek voortgezet bij Greenchoice en Vattenfall. Bij Vattenfall en Greenchoice bleek bijvoorbeeld dat ze zichzelf duurzaam neerzetten door vergelijkingen te gebruiken. Het was echter niet duidelijk op basis waarvan de vergelijking werd gemaakt en met wie of wat vergeleken werd.

Tijdens het onderzoek hebben de bedrijven aanboden hun werkwijze te willen aanpassen en hiervoor een toezegging te doen. De ACM gaat de toezeggingen gedurende 2 jaar controleren.

READ  TenneT versnelt groei om duurzame energie te stimuleren

Leidraad duurzaamheidsclaims

Bedrijven die hun producten aanprijzen met duurzaamheidsclaims, moeten ervoor zorgen dat die juist, duidelijk en controleerbaar zijn. Anders worden consumenten misleid. De ACM controleert verschillende sectoren op het gebruik van duurzaamheidsclaims. Zo hebben we ook duurzaamheidsclaims in de kledingsector onderzocht.

De ACM heeft de regels uitgelegd in de Leidraad duurzaamheidsclaims. Daarin staan de vijf vuistregels voor duurzaamheidsclaims. Hiermee biedt de ACM houvast aan bedrijven. Dit zijn de vijf vuistregels:
1. Maak duidelijk welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft
2. Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel
3. Vergelijkingen met andere producten, diensten of bedrijven moeten eerlijk zijn
4. Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidinspanningen van uw bedrijf
5. Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend.

De ACM zal de energiesector nauwgezet in de gaten blijven houden. De ACM sluit niet uit dat wanneer zij in de toekomst een overtreding vaststelt dit tot een boete zal leiden.

ACM en duurzaamheid

De ACM laat markten werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst. Duurzame producten en consumptie zijn essentieel voor een duurzame samenleving. De ACM draagt hieraan bij door het toezicht op duurzaamheidsclaims van bedrijven. Consumenten moeten met vertrouwen een duurzame keuze kunnen maken. Bedrijven die zich inspannen voor duurzaamheid moeten worden beschermd tegen bedrijven die oneerlijk concurreren door gebruik te maken van misleidende claims. Ook wil de ACM de juiste voorwaarden scheppen om de transitie naar een meer duurzame economie te bevorderen. De ACM neemt belemmeringen weg en geeft ruimte waar het kan.

READ  Udea zet – met Carbon Farming en Carbon Footprint – cruciale stappen richting 100% klimaatneutrale groothandel

[ad_2]

Source link

Hallo, ik ben Meggie! In 2012 ben ik afgestudeerd van hogeschool Zuyd, waar ik de opleiding interieurdesign heb gedaan. Ik heb een passie voor het tot leven brengen van een ruimte. Of dat nu een winkelruimte, een woonkamer of een badkamer is! Daarnaast schrijf ik veel om anderen te inspireren. Dit doe ik ook online! Tijdens mijn carrière heb ik geleerd om verschillende tools in te zetten om producten en ideeën tot leven te laten komen op websites. Ik ben ook een alleenstaande moeder van 2 stoere jongens! Joeri (5) en Casper (3). Zij hebben mij geïnspireerd om op betertarief.nl de allerbeste prijsjes te zoeken voor alledaagse huis, tuin en keuken middelen, accessoires en gadgets die het leven leuker en makkelijker maken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *