Algemeen

Europese Commissie presenteert kader voor certificering koolstofverwijdering

[ad_1]

Minder verpakkingsafval, minder plasticvervuiling en minder broeikasgassen in de lucht. Het moet gemakkelijker worden om koolstofverwijdering bij te houden en te verifiëren. Hiertoe heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een kader waardoor hoogwaardige koolstofverwijderingen betrouwbaar kunnen worden gecertificeerd. Daarbij is het de bedoeling dat ‘greenwashing’, een onjuiste weergave van koolstofbesparing om zo duurzamer te lijken, voorkomen wordt. Koolstofverwijderingen zijn essentieel voor de EU omdat, naast het verminderen van uitstoot, de absorptie van honderden miljoenen tonnen koolstof uit de atmosfeer nodig is om de doelen van de Europese Green Deal te halen.

Criteria voor koolstofverwijdering

Het voorstel bevat regels om koolstofverwijderingen onafhankelijk te verifiëren en regels voor het erkennen van certificeringsregelingen. De verordening stelt vier criteria vast voor de controle van koolstofverwijderingen:

 1. Kwantificering; dit houdt in dat de hoeveelheid verwijdering gemeten moet worden en hier duidelijke klimaatvoordelen uit moeten voortvloeien.
 2. Additionaliteit; dit betekent dat de verwijdering verder moet gaan dan bestaande praktijken en wettelijke eisen.
 3. Langetermijnopslag: certificaten zijn gekoppeld aan de duur van de opslag.
 4. Het duurzaamheidscriterium; hieruit volgt dat koolstofverwijdering duurzaamheidsdoelen in stand moet houden of er aan moet bijdragen. Verleende certificaten worden verleend na periodieke toetsingen door een onafhankelijke certificeringsinstelling en worden vastgelegd in openbare registers.

Naast de verificatie van koolstofverwijdering en de vier criteria voor het vaststellen van de kwaliteit van de verwijdering zal de Commissie koolstofverwijdering blijven financieren, onder meer door middel van het Innovatiefonds en de fondsen Horizon Europe, EFRO en LIFE. De uitgegeven certificaten kunnen niet gebruikt worden om te voldoen aan verplichtingen in het kader van het emissiehandelssysteem.

Decentrale relevantie

Koolstofverwijdering kan op meerdere manieren plaatsvinden; onder meer door het herstellen van bos, opslag als bio-energie of opslag in producten met een lange levensduur, zoals houten constructies. Doordat het deze opslag erkent, ondersteunt het voorstel ook het Nieuw Europees Bauhaus initiatief. Het voorstel tot een verordening maakt ook innovatieve vormen van financiering mogelijk, bijvoorbeeld in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en nationale staatssteun. De koolstofverwijdering door opslag in bos en bodem draagt verder bij aan de Europese doelstelling van 310 miljoen ton CO2-verwijdering in de sector voor landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) die recent is gesteld. Lees voor meer informatie dit nieuwsbericht van Kenniscentrum Europa Decentraal.

READ  Noord-Hollandse gemeenten zoeken eerlijke groene stroom van lokale ondernemers via Groendus Energiemarktplaats

Voor decentrale overheden zijn de certificatiemechanismen nuttig om koolstofverwijderingen te vergelijken. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat zij de kwalitatief beste mechanismen hiervoor subsidiëren. Ook kan het bij aanbestedingsprocedures gebruikt worden om verwijderingsmechanismen kwalitatief te rangschikken. De verkoop van koolstofverwijderingscertificaten kan tevens gebruikt worden als manier om natuurparken te financieren, aangezien door de aanplant van bomen koolstof opgenomen wordt en dit certificaten oplevert die verkocht kunnen worden. Ook kan een gemeente, provincie of waterschap eigen inspanningen op het gebied van koolstofopname op geloofwaardige wijze aantonen.

Verdere ontwikkelingen

De voorgestelde verordening wordt volgens de gewone wetgevingsprocedure besproken door de Raad en het Europees Parlement. Op basis van de vier eerder genoemde kwaliteitscriteria zal de Commissie vanaf begin 2023 per koolstofverwijderingsactiviteit een certificeringsmethode ontwikkelen met behulp van een groep deskundigen. Wanneer de methodes ontwikkeld zijn, kan men beginnen met het certificeren van koolstofverwijderingen.

Wilt u meedenken over het beleid inzake koolstofverwijderingscertificaten? Dat kan via de raadpleging die de Commissie open heeft gesteld, zie deze website (scroll naar onderen op de pagina). U kunt uw feedback geven tot 30 januari 2023.

Bron: Europa Decentraal (tekst: Wout van Hulst)

[ad_2]

Source link

Hallo, ik ben Meggie! In 2012 ben ik afgestudeerd van hogeschool Zuyd, waar ik de opleiding interieurdesign heb gedaan. Ik heb een passie voor het tot leven brengen van een ruimte. Of dat nu een winkelruimte, een woonkamer of een badkamer is! Daarnaast schrijf ik veel om anderen te inspireren. Dit doe ik ook online! Tijdens mijn carrière heb ik geleerd om verschillende tools in te zetten om producten en ideeën tot leven te laten komen op websites. Ik ben ook een alleenstaande moeder van 2 stoere jongens! Joeri (5) en Casper (3). Zij hebben mij geïnspireerd om op betertarief.nl de allerbeste prijsjes te zoeken voor alledaagse huis, tuin en keuken middelen, accessoires en gadgets die het leven leuker en makkelijker maken!

41 Replies to “Europese Commissie presenteert kader voor certificering koolstofverwijdering”

 1. Magnificent, wonderful.

 2. nice content!nice history!! boba 😀

 3. wow, amazing

 4. wow, amazing

 5. nice content!nice history!! boba 😀

 6. nice content!nice history!! boba 😀

 7. nice content!nice history!! boba 😀

 8. wow, amazing

 9. nice content!nice history!! boba 😀

 10. nice content!nice history!! boba 😀

 11. wow, amazing

 12. nice content!nice history!! boba 😀

 13. nice content!nice history!! boba 😀

 14. I urge you stay away from this site. The experience I had with it was only dismay and suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, look for an honest service to fulfill your requirements.

 15. I strongly recommend to avoid this platform. My own encounter with it was only frustration along with suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, find a trustworthy service to meet your needs.

 16. I highly advise to avoid this site. My personal experience with it has been only frustration as well as concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a trustworthy site for your needs.

 17. I urge you to avoid this platform. My personal experience with it has been purely frustration as well as suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, seek out an honest service for your needs.

 18. I highly advise stay away from this site. My personal experience with it was purely frustration as well as doubts about fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, find an honest site for your needs.

 19. I highly advise to avoid this site. My own encounter with it has been nothing but frustration along with doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, seek out an honest service to fulfill your requirements.

 20. I highly advise steer clear of this platform. My personal experience with it has been only disappointment and suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, seek out a more reputable site to meet your needs.

 21. I urge you stay away from this site. My own encounter with it was nothing but disappointment and suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, find a trustworthy platform to meet your needs.

 22. I urge you to avoid this site. The experience I had with it has been only frustration as well as suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, look for an honest platform to meet your needs.

 23. I urge you steer clear of this site. The experience I had with it has been purely disappointment and doubts about deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, look for a trustworthy platform to meet your needs.

 24. I highly advise steer clear of this platform. My own encounter with it was nothing but dismay as well as concerns regarding scamming practices. Exercise extreme caution, or even better, seek out an honest platform to fulfill your requirements.

 25. I urge you stay away from this site. My own encounter with it was nothing but frustration along with suspicion of scamming practices. Be extremely cautious, or better yet, look for a more reputable platform to meet your needs.

 26. I urge you stay away from this platform. The experience I had with it has been purely disappointment along with suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, find a more reputable platform to fulfill your requirements.

 27. I urge you steer clear of this site. The experience I had with it was only dismay along with suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, seek out an honest site to fulfill your requirements.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *