Algemeen

Afspraken met Dow over minder CO2-uitstoot

[ad_1]

Dow Terneuzen wil in 2030 1,7 megaton minder CO2 uitstoten en reduceert daarmee 8% van de totale industriedoelstelling uit het coalitieakkoord. Het bedrijf uit Terneuzen hoort bij de 20 grootste industriële uitstoters van CO2. Dow stelt ook ambities op om de leefomgeving verder te verbeteren. Deze intenties zijn in de intentieverklaring (Expression of Principles) opgenomen die vandaag werd ondertekend door de provincie Zeeland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Dow Benelux. De verklaring is een belangrijke stap richting de maatwerkafspraak tussen de overheid en Dow.

Minder CO2 én minder stikstofuitstoot

Een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring is het verduurzamen van het zogenaamde ‘stoomkraken’. Dow maakt met behulp van krakers de plastics en chemicaliën die wij nodig hebben in ons dagelijks leven, zoals voedselverpakkingen en hygiënemiddelen. De krakers gebruiken nu restgas van het proces als brandstof. Dow wil dat proces verduurzamen door geen restgas maar waterstof als brandstof te gebruiken. Daarnaast wil Dow gasturbines die gebruikt worden voor de koeling in het kraakproces vervangen door elektromotoren. Dit zorgt niet alleen voor minder CO2 uitstoot, maar ook voor minder stikstofuitstoot. Dow wil ook de CO2 die vrijkomt bij de productie gaan opvangen en opslaan om zo de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens “We hebben de producten uit de chemische industrie hard nodig voor ons dagelijks leven en gemak. Bij Dow maken ze de plastics en chemicaliën die gebruikt worden voor bijvoorbeeld voedselverpakkingen, hygiënemiddelen, smartphones en matrassen. We willen deze processen schoner maken, maar dat lukt niet in één dag. Met deze intentieverklaring zetten we een belangrijke stap naar een schone en duurzame chemische industrie. We werken dit verder uit tot maatwerkafspraken zodat Dow in 2050 volledig klimaatneutraal produceert.”

READ  ING: Verduurzaming Nederlandse bedrijfsleven versnelt in 2023

Verbeteren van de leefomgeving

In de intentieverklaring zijn ook ambities opgenomen om de directe leefomgeving van het bedrijf verder te verbeteren. De overheid en Dow maken afspraken over het verduurzamen van waterinname en -lozing door bijvoorbeeld water te hergebruiken. Dow gaat ook de warmte die vrijkomt bij de processen inzetten in de bebouwde omgeving.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen: “Onze industrie heeft alleen toekomst als die toekomst schoon en duurzaam is. Want mensen hebben recht op een schone lucht, schone bodem en schoon water. Vandaag zetten we met Dow Benelux een belangrijke stap richting die schone en duurzame toekomst. Met deze intentieverklaring leggen we de ambities voor 2030 en 2050 vast. Naast CO2 gaat ook de stikstofuitstoot omlaag en gaat Dow duurzamer om met ons schaarse water. Daar zet ik graag mijn handtekening onder.”

Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van de Provincie Zeeland: “Dow is een van de grootste werkgevers in de provincie Zeeland. Voor de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en daarbuiten is het belangrijk dat we in de intentieverklaring de leefomgeving op één zetten. Dow draagt door ondertekening bij aan de realisatie van een groene industrie in Nederland. Ik zie uit naar de uitwerking van deze afspraken.”

Maatwerkafspraak in 2023

De intentieverklaring tussen de overheid en Dow is een belangrijke stap in de maatwerkaanpak van het Rijk. De overheden geven in de intentieverklaring aan hoe de plannen en projecten tot een meer duurzame productie ondersteund kunnen worden. Het kabinet streeft ernaar met Dow in 2023 een bindende maatwerkafspraak te sluiten.

READ  Industrietransitie 2052: een energiek perspectief

Met de maatwerkaanpak kunnen de 20 grootste industriële uitstoters een extra stap zetten om nieuwe duurzame technologieën vorm te geven die leiden tot minder CO2-uitstoot. Daarmee worden bedrijven uitgedaagd zelf met hun ambitieuze plannen te komen om de CO2-uitstoot in hun eigen schoorsteen en elders in de keten te verminderen, en hun impact op de omgeving te verbeteren. Met maatwerk wil het kabinet de onzekerheden, obstakels en vertragende factoren rond verduurzaming zoveel mogelijk wegnemen. Bedrijven moeten wel een visie hebben op hun weg naar klimaatneutraliteit en circulariteit, zodat ze hun activiteiten nu en in de toekomst in Nederland kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over onder andere energie- en gasbesparing, scholing van technisch personeel, het beperken van stikstofuitstoot en het matchen van vraag naar en aanbod van elektriciteit.

Anton van Beek (President-directeur Dow Benelux): “Dow speelt al sinds 1965 een centrale rol in Zeeland, en dat willen we ook de komende decennia blijven doen op een schone en duurzame manier. Met ons project ‘Path2Zero’ werken we toe naar nul CO₂-uitstoot in 2050. Gezien de omvang en complexiteit van deze uitdaging is samenwerking met het bedrijfsleven, de academische wereld, de overheid en anderen cruciaal. Als ergens de klimaattransitie tot een succes gemaakt kan worden, dan is het wel in Zeeland.”

[ad_2]

Source link

Hallo, ik ben Meggie! In 2012 ben ik afgestudeerd van hogeschool Zuyd, waar ik de opleiding interieurdesign heb gedaan. Ik heb een passie voor het tot leven brengen van een ruimte. Of dat nu een winkelruimte, een woonkamer of een badkamer is! Daarnaast schrijf ik veel om anderen te inspireren. Dit doe ik ook online! Tijdens mijn carrière heb ik geleerd om verschillende tools in te zetten om producten en ideeën tot leven te laten komen op websites. Ik ben ook een alleenstaande moeder van 2 stoere jongens! Joeri (5) en Casper (3). Zij hebben mij geïnspireerd om op betertarief.nl de allerbeste prijsjes te zoeken voor alledaagse huis, tuin en keuken middelen, accessoires en gadgets die het leven leuker en makkelijker maken!

4 Replies to “Afspraken met Dow over minder CO2-uitstoot”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *