Algemeen

ACM positief over samenwerking bedrijven om duurzaamheid in energiesector te bevorderen

[ad_1]

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is positief over twee initiatieven waarbij concurrerende bedrijven samenwerken. De ACM geeft aan dat deze initiatieven bijdragen aan de verduurzaming van de energiesector en niet in strijd zijn met de concurrentieregels. Het eerste initiatief gaat over het gezamenlijk inkopen door bedrijven en instellingen van elektriciteit uit een windmolenpark. Het andere initiatief gaat over het afspreken van dezelfde prijs voor CO2 in de rekenmodellen voor investeringen in de elektriciteitsnetten door netbeheerders. De ACM past bij deze beoordelingen de ‘concept leidraad duurzaamheidsafspraken’ toe en geeft duidelijkheid aan de initiatiefnemers.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “Bedrijven mogen samenwerken om duurzame doelen te halen. De Mededingingswet biedt die ruimte ook. Wij kijken graag mee als bedrijven met vragen zitten over dit soort samenwerkingen. Inmiddels zijn al verschillende partijen naar ons toegekomen met initiatieven die bijdragen aan de transitie naar duurzame energie en andere duurzaamheidsdoelen. Dat juichen we toe.”

Bedrijven mogen gezamenlijk windenergie kopen

VEMW is een vereniging voor bedrijven en instellingen die belangen behartigt van zakelijke energie- en watergebruikers. VEMW wil dat haar leden samen een contract kunnen sluiten met de toekomstige bouwers van het windpark Hollandse Kust West. Op die manier is hun elektriciteitsprijs voor groene energie voor een aantal jaren vastgelegd en stimuleren de aangesloten bedrijven de productie van duurzame energie. Voor een ontwikkelaar van windparken is het gunstig als er langjarige leveringscontracten zijn. VEMW heeft aan de ACM gevraagd of dit binnen de Mededingingswet valt.

Wat vindt de ACM?

De VEMW-leden, niet alleen grote maar juist ook kleine(re) bedrijven, kunnen door deze samenwerking rechtstreeks groene energie inkopen bij de producent. Daarmee leveren ze een extra bijdrage aan de vastgestelde klimaatdoelstellingen en stimuleren ze de bouw van windmolenparken. Dit initiatief geldt voor één windmolenpark dat nog moet worden aanbesteed. Daarnaast blijven er voor bedrijven en ontwikkelaars van windparken voldoende mogelijkheden over om ook elders duurzame energie te kopen en te verkopen. Daarom is geen sprake van strijd met de mededingingsregels.

READ  Zonnepanelen die direct waterstof maken

Netbeheerders kunnen samenwerken om CO2-uitstoot te verminderen

Netbeheerders wilden in 2021 met elkaar afspreken dat ze – om te beginnen – een prijs van 50 euro per ton CO2 gebruiken bij inkoop- en investeringsbeslissingen. Op die manier wordt het aantrekkelijker om investeringen te doen die leiden tot minder CO2-uitstoot. Immers, hoe minder CO2 ze uitstoten, hoe lager de kosten. De ACM heeft dit voornemen in het najaar van 2021 beoordeeld. Inmiddels hebben partijen de rekenprijs verhoogd naar 100 euro.

Wat vindt de ACM?

De prijs van 50 euro per ton CO2 leidt niet tot een merkbaar effect op de kosten en daarmee de tarieven van netbeheerders. Dat kan anders worden bij hogere prijzen voor CO2. Maar de ACM concludeert dat ook bij een hogere prijs voor CO2, de duurzaamheidsbaten opwegen tegen de mogelijke kosten voor gebruikers. Alle gebruikers van energie hebben voordeel van de afspraak als de CO2 uitstoot minder wordt. De ACM ziet verder dat samenwerking noodzakelijk is om dit voordeel te behalen en er blijft voldoende ruimte voor concurrentie. Daarom valt deze samenwerking onder de uitzondering van het kartelverbod en mogen de netbeheerders op dit punt samenwerken.

ACM en duurzaamheid

De ACM vindt het belangrijk dat bedrijven in de energiesector een bijdrage leveren aan een duurzame economie die voldoet aan de klimaatdoelstellingen. Ook andere sectoren van de Nederlandse economie kunnen hieraan meewerken. De ACM nodigt bedrijven uit om met hun plannen bij de ACM langs te komen zodat de ACM met hen mee kan denken of de plannen passen binnen de Mededingingswet. Op die manier laat de ACM markten goed werken voor mensen en bedrijven, nu en in de toekomst.

READ  Yokogawa-enquête onthult significante impact van industriële autonomie op ecologische duurzaamheid

[ad_2]

Source link

Hallo, ik ben Meggie! In 2012 ben ik afgestudeerd van hogeschool Zuyd, waar ik de opleiding interieurdesign heb gedaan. Ik heb een passie voor het tot leven brengen van een ruimte. Of dat nu een winkelruimte, een woonkamer of een badkamer is! Daarnaast schrijf ik veel om anderen te inspireren. Dit doe ik ook online! Tijdens mijn carrière heb ik geleerd om verschillende tools in te zetten om producten en ideeën tot leven te laten komen op websites. Ik ben ook een alleenstaande moeder van 2 stoere jongens! Joeri (5) en Casper (3). Zij hebben mij geïnspireerd om op betertarief.nl de allerbeste prijsjes te zoeken voor alledaagse huis, tuin en keuken middelen, accessoires en gadgets die het leven leuker en makkelijker maken!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *